Gulating lagmannsrett – Sak etter barneloven

Gulating lagmannsrett sin sal i Haugesund
Gulating lagmannsrett sin sal i Haugesund

1. september og 2. september 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i ankesak i Gulating lagmannsrett. Saken gikk i Gulating lagmannsrett sine lokaler i Haugesund.

Gulating lagmannsrett har hovedsete i Bergen, men setter rett også andre steder. Gulating er den nest største lagmannsretten (De andre er Borgarting, Hålogaland, Agder, Frostating og Eidsivating.) Tinghuset i Haugesund huser også Haugaland tingrett. Tinghuset er moderne og funksjonelt og er ikke samlokalisert med politiet.

 

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.