Manipulasjon i barnefordelingssaker – Kritisk blikk på sakkyndigrollen i barnefordelingssaker

I en artikkel for Tidsskrift for Norsk Psykologforening skriver Grethe Nordhelle om sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker med fokus på avsløring av manipulasjon.

Grethe Nordhelle er både advokat og psykolog og har flere interessante vinklinger knyttet til hvordan sakkyndige fungerer, eller ikke fungerer, hvor avdekking av manipulerende trekk er et sentralt tema.

Les «Kritisk blikk på sakkyndigrollen i barnefordelingssaker»

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.