Sentrale Emner i Barneretten

Sentrale emner i barneretten
Sentrale emner i barneretten

Boken er skrevet av Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli og er utgitt i 2014. Det fremgår av forordet at innfallsvinkelen er hvordan regelverket arter seg for barn, og hvordan barns interesser og behov blir og bør bli ivaretatt. Flott bok for jurister og andre som jobber med barneretten.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.