Sentrale Emner i Barneretten

Sentrale emner i barneretten
Sentrale emner i barneretten

Boken er skrevet av Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli og er utgitt i 2014. Det fremgår av forordet at innfallsvinkelen er hvordan regelverket arter seg for barn, og hvordan barns interesser og behov blir og bør bli ivaretatt. Flott bok for jurister og andre som jobber med barneretten.

Barnerett: Gudrun Holgersen

Høyskoleforlaget har utgitt boken «Barnerett» skrevet av Gudrun Holgersen. Holgersen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Bergen.

Boken går utover den tradisjonelle barnerettsfremstillingen ved at den er lagt opp rundt barnets alder og utviling. Det er derfor større fokus på ufødt liv, barnehage, skole osv. Eksempelvis er det kapittel i som heter «Det ufødte barnet», Det nyfødte barnet» og «Før skolealder – barnehagebarnet.»

Boken kan kjøpes her:
Høyskoleforlaget: «Barnerett» av Gudrun Holgersen