Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrettdomstol227. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven.  Dette er første av to dager i Brønnøy tingrett i to forskjellige saker.

Det hender relativt ofte at jeg feirer bursdagen min i en tingrett. Denne gangen feiret jeg 38-års dagen i Brønnøy tingrett. Brønnøy tingrett ligger i rådhuset i Brønnøysund. I rådhuset er det foruten om de vanlige kommunale funksjonene også kino og lensmannskontor. Altså nok et eksempel på at utøvende makt og dømmende makt er på samme hus. Ettersom kommunen har en del delegerte lovgivningsoppgaver mht lokale forskrifter så har man i Brønnøysund klart å samle lovgivende, utøvende og dømmende makt i samme hus.