Kontakt Advokat | Gratis råd i saker etter barneloven

Advokat Christian Wulff Hansen har 17 års erfaring med saker om etter barneloven og barnevernloven i rettssaler rundt om i hele landet.

Gratis råd gis til alle som har en sak etter barneloven og barnevernloven. Det vil i hovedsak si spørsmål om fast bosted, samvær eller foreldreansvar eller om omsorgsovertakelse eller andre tiltak fra barnevernet. Gratis råd kan vi bare gi på epost. Ønsker du en samtale på telefon eller møte så vil det være fakturerbar tid. Når du skriver din henvendelse så ta gjerne med barnas alder, når samlivsbruddet skjedde (hvis det har skjedd), barnas egne tanker dersom de er over 7 år og har uttrykt sin mening, hvor i landet begge foreldrene bor, hvordan bosted og samvær har vært praktisert etter samlivsbruddet og annen informasjon du tror kan være viktig.

TELEFON: 820 90 009 (Betaltjeneste – billigere enn timebestilling)

 

Eller bruk dette kontaktskjemaet:

Advokat Christian Wulff Hansen
Advokatfirmaet Wulff AS

POSTADRESSE
Postboks 18
8651 Mosjøen

www.advokatwulff.no

Advokatfirmaet Wulff AS på Facebook

Advokatfirmaet Wulff AS hos advokatenhjelperdeg.no
Advokatfirmaet Wulff AS på gulesider.no
Advokat Christian Wulff Hansen hos familiestiftelsen.no

Advokat Christian Wulfff Hansen er medlem av:
Den Norske Advokatforeningen