Valg av advokat

For å velge en advokat som kan bistå deg med barnerettssaker, bør du ta hensyn til følgende faktorer:
  1. Erfaring: Velg en advokat som har erfaring med barnerettssaker og som har spesialisert seg på dette området. Dette vil sikre at advokaten har den nødvendige kompetansen til å håndtere saken din.
  2. Kunnskap: Sørg for å velge en advokat som har god kunnskap om barnelovens særregler og som er oppdatert på gjeldende lovgivning og rettspraksis.
  3. Anbefalinger: Søk etter anbefalinger fra tidligere klienter eller andre som har erfaring med barnerettsadvokater. Dette kan gi deg verdifull informasjon om advokatens evner og arbeidsmetoder.
  4. Personkjemi: Vurder personkjemi med advokaten, det er viktig at klienten føler at advokaten forstår situasjonen og har nødvendige sosiale egenskaper. Dette vil sikre en god relasjon mellom klient og advokat gjennom hele saken.
  5. Kommunikasjon: Sjekk advokatens tilgjengelighet og rutiner for å motta og gi tilbakemelding på klientens henvendelser. Finn ut hvordan din advokat vil kommunisere med deg og om det passer med din kommunikasjonsstil. Feks. bruk av telefon, epost, teams mm. Dette vil sikre at du kan kommunisere effektivt og få raske svar uten betenkningstid.
  6. Timepris og honorarer: Sjekk advokatens timepris og honorarer før du velger advokat. Det er viktig å ha klarhet i hva du vil måtte betale og å unngå overraskelser i etterkant av saken.
  7. Tilgjengelighet i forhold til arbeidsmengde: Sørg for å velge en advokat som har tid til å arbeide på saken din. Samtidig vær oppmerksom på at det kan være et kvalitetsstempel at advokaten har mye å gjøre.
  8. Rykte og omdømme: Vurder advokatens generelle rykte og omdømme i bransjen. Dette vil gi deg en indikasjon på advokatens tidligere arbeid og klienttilfredshet.
  9. Prosessstrategi: Spør advokaten om deres prosessstrategi i saken din, og hvordan de planlegger å angripe saken. Dette vil gi deg en idé om advokatens evne til å utvikle en plan og forfølge den for å oppnå de beste resultatene.
  10. Konfliktløsning: Velg en advokat som har ferdigheter og erfaring i konfliktløsning. Dette vil være spesielt viktig hvis det er muligheter for å løse saken utenfor retten, gjennom mekling eller forhandlinger. En advokat med gode forhandlingsferdigheter vil kunne hjelpe deg med å finne en mer effektiv og rimelig løsning på problemene.

  Som advokat med snart 20 års erfaring med saker etter barneloven har jeg opparbeidet en unik og omfattende erfaring som strekker seg over hele Norge og mange forskjellige domstoler. Denne erfaringen har gitt meg en bred forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som kan oppstå i slike saker. Gjennom årene har jeg håndtert en rekke ulike saker som omhandler blant annet foreldreansvar, samvær, bosted og barnevernssaker. Jeg har også jobbet med saker der det er aktuelt å diskutere spørsmål om vold og overgrep, rus og psykisk helse. Min erfaring har gitt meg en spisskompetanse innenfor barneloven og de særlige prosessreglene som gjelder i slike saker. Jeg har god kunnskap om hvordan man bør forberede en klient på det som kommer, og hvordan man kan tilpasse prosessen til klientens behov og ønsker. Videre har jeg opparbeidet meg en solid forståelse for hvordan ulike domstoler og fylker jobber med slike saker, og hvordan man best kan tilpasse seg den spesifikke domstolens praksis og rutiner. Dette gjør at jeg kan tilby mine klienter en trygg og effektiv håndtering av saken deres, uavhengig av hvor i landet de bor. Jeg er stolt av min unike erfaring og bredden i min kompetanse når det gjelder saker etter barneloven. Dette gjør at jeg kan tilby mine klienter en god og profesjonell hjelp gjennom hele prosessen, fra start til slutt. Du kan enkelt kontakte meg ved å ringe 751 75800, eller ved å benytte kontaktskjemaet på denne siden (da jeg kan være opptatt og ikke kan ta telefonen). Jeg vil gjøre mitt beste for å svare deg så snart som mulig, og se frem til å høre fra deg.    
Sakkyndige i foreldretvistsaker: En veileder for oppnevning og bruk
Sakkyndige i foreldretvistsaker: En veileder for oppnevning og bruk
Domstolen har et viktig ansvar for å sikre at saker blir tilstrekkelig opplyst. I en foreldretvistsak...
Les
Barneloven, farskap, foreldre, regler, kapittel 2, mor, far, medmor, endring, farskapssak, dom, rettskraftig, foreldreansvar, barnets faste bosted, samværsrett, myndighet, rettigheter, plikter, separasjon, avtale, avgjerd, domstolene, tildele, situasjon, NOU 2009:5, Farskap og annen morskap, juridisk far, departementet, forslag, Prop.105 L (2012-2013), krav, fremsatt, tilkjennes, adgang, søksmål, tvisteloven, EMK, rettigheter, eksisterer
Barneloven og farskapets betydning: Hva skjer når farskapet endres?
Høyesteretts dom HR-2022-847-A gir oss et godt innblikk i hvordan barneloven regulerer farskapets betydning....
Les
FNs barnekonvensjon, internasjonal avtale, barns rettigheter, beskyttelse, FNs generalforsamling, ratifisert, Norge, 54 artikler, barns rett til liv, utvikling, beskyttelse, vold, misbruk, utnyttelse, artikkel 11, frihet fra ulovlig frihetsberøvelse, arrestasjon, fengsling, utvisning, utlevering, utskillelse fra foreldrene, rettferdig behandling, advokat, retten til å anke, umiddelbar og regelmessig kontakt med foreldrene, familien, medisinsk behandling, helse, utdanning, kultur, religion, fritid, diskriminering, urfolksbarn, flyktningbarn, asylsøkerbarn
FNs barnekonvensjon artikkel 11
I dette blogginnlegget vil vi fokusere på artikkel 11 i FNs barnekonvensjon, som omhandler beskyttelse...
Les
Om oppnevning av egen advokat for barnet
Om oppnevning av egen advokat for barn i saker etter barneloven
I Norge er det ikke uvanlig at barn blir involvert i foreldrenes konflikter, spesielt i forbindelse med...
Les
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs barnekonvensjon omhandler barn som midlertidig eller permanent er fratatt sin familie...
Les
Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
Barnevernets avslutning av undersøkelser
  Barnevernet har en viktig oppgave med å ivareta barns rettigheter og behov. En av de sentrale...
Les