Valg av advokat

Velg rett advokat (last ned veiledningen)

  1. Første møtet med advokaten i en barnefordelingssak kan være en påkjenning for klienten. Mange holder inni seg mange bekymringer og tanker som er svært personlige og som få andre kjenner til. Nettopp derfor er det viktig at ett av kriteriene for valg av advokat er personkjemi. Klienten skal føle at advokaten forstår og har de nødvendige sosiale egenskapene til å sette seg inn i situasjonen slik klienten føler det.
  2. Advokaten bør også kunne barnerett. Barnerett har liten eller ingen fokus på det jusstudiet og mange jurister kjenner barneretten dårlig. Mitt inntrykk er at mange advokater tar lett på barneretten og at jurister uten erfaring eller interesse for området sporadisk tar på seg slike oppdrag. Problemet er ofte at man da møter advokater som ikke kjenner barnelovens særlige prosessregler. For å nevne noe så har barneloven egne tvangskraftregler i § 65, barneloven har egne regler om innholdet i en stevning og et tilsvar. Barneloven har også prosessforutsetninger om mekling som ikke andre sivile saker har. Kjenner ikke advokaten til disse særreglene kan han eller hun vanskelig forberede klienten på det som kommer.
  3. Advokaten må være tilgjengelig. Mange velger å skifte advokat fordi de sjeldent eller aldri kommer i kontakt med sin advokat når de har behov for det. Selvfølgelig vil advokater ha mange andre saker og ofte ha både møter og rettssaker som gjør at de er opptatt. Likevel bør en klient kunne sende en e-post eller legge igjen en beskjed på kontoret til advokaten uten at det tar mange dager før beskjeden blir besvart. En kort e-post vil ofte være av stor betydning for klienten når det stormer som værst. Det kan derfor være lurt å spørre om advokatens tilgjengelighet når du vurderer å engasjere han eller henne. Jeg mener ikke da at det skal være en advokat med få andre saker, det kan i seg selv være mistenksomt, men at advokaten har gode rutiner for å motta og gi tilbakemelding når du ønsker å komme i kontakt.