Barnets beste… i Sverige

Barnefordelingssaker i Norge har en faneparagraf i § 48 hvor det heter:

§ 48. Det beste for barnet

Avgjerder om foreldreansvar, om kvar barnet skal bu fast og om samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.

Ved avgjerda skal det takast omsyn til at barnet ikkje må bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare.

I Sverige avgjøres barnefordelingssaker etter loven som heter «Föräldrabalken»

2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om
vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas
avseende särskilt vid

– risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts
för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls
kvar eller annars far illa, och

– barnets behov av en nära och god kontakt med båda
föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad. Lag (2006:458).

I Den svenske «faneparagrafen» har man tatt inn barnets vilje, som i den norske § 31, samt hensynet til ulovlig bortføring. I tillegg kommer det klart frem at barnet skal ha god kontakt med begge foreldrene. Jeg mener svenskenes plassering av god kontakt med begge foreldrene i en slik styrende bestemmelse er viktig og en kodifisering også av det vi i Norge praktiserer, og som vi i barneloven tar med i samværsbestemmelsene (§ 42.) Utover at jeg mener kontakten med begge foreldrene burde stå i § 48, synes jeg den norske lovgivningen hva gjelder inkorporeringen av hensynet til barnets beste er ryddigere og bedre strukturert.

10 kommentarer om “Barnets beste… i Sverige”

 1. du skriver virkelig om det som engasjerer meg:)
  så en dokumentar for ikke så lenge siden som het «mamma får omsorgen»..husker ikke helt hva den het på svensk..men gjør alt jeg kan for å få den sendt til meg fra svt…
  er d virkelig sånn i sverige at så lenge konflikten mellom foreldre er så uoverkommelig stor så kan man ikke dømme delt foreldreansvar?

  • Det vet jeg ikke. Så godt kjenner jeg ikke svensk rett, men det er sannsynlig siden det nok også blir praksis i Norge etter 1. juli når barneloven endres på dette punkt. Jeg kan ikke se noen fordeler med delt omsorg dersom foreldrene er i full krig. Jo mer likt hjemmene står i omfang, jo mer samarbeid kreves det for at det skal være en bra løsning for barnet.

   Jeg er glad for at det jeg skriver engasjerer. Hvorvidt jeg fortsetter bloggen vil avhenge av at noen klikker på annonsene av og til.

 2. du skriver virkelig om det som engasjerer meg:)
  så en dokumentar for ikke så lenge siden som het «mamma får omsorgen»..husker ikke helt hva den het på svensk..men gjør alt jeg kan for å få den sendt til meg fra svt…
  er d virkelig sånn i sverige at så lenge konflikten mellom foreldre er så uoverkommelig stor så kan man ikke dømme delt foreldreansvar?

 3. jeg er helt enig.. forstod det som det var foreldreansvaret også…
  synes det er en bra ting jeg…d er ikke lett å dele ansvar med en som man knapt klarer prate til og som man aldri hører fra.

  jeg har en blogg, og lurte på å lage til et innlegg om denne bloggen der..ikke den største, men vil gjerne hjelpe til slik at flere klikker på annonsene:)om det er ok for deg at jeg skriver om bloggen din på min og i tillegg på facebook?:)

  • Du må gjerne klikke (ca 1 kr. pr klikk går til å støtte bloggen, men det er ikke lov å klikke mange ganger på samme annonse iht googles regelverk) og skrive. denne bloggen har ca 3000 unike besøkende hver mnd og det er alltid plass til flere. Jeg vil gjerne ha forslag til tema også.

 4. jeg er helt enig.. forstod det som det var foreldreansvaret også…
  synes det er en bra ting jeg…d er ikke lett å dele ansvar med en som man knapt klarer prate til og som man aldri hører fra.

  jeg har en blogg, og lurte på å lage til et innlegg om denne bloggen der..ikke den største, men vil gjerne hjelpe til slik at flere klikker på annonsene:)om det er ok for deg at jeg skriver om bloggen din på min og i tillegg på facebook?:)

  • Du må gjerne klikke (ca 1 kr. pr klikk går til å støtte bloggen, men det er ikke lov å klikke mange ganger på samme annonse iht googles regelverk) og skrive. denne bloggen har ca 3000 unike besøkende hver mnd og det er alltid plass til flere. Jeg vil gjerne ha forslag til tema også.

 5. VI flyttet til sverige med datter, der vi fikk skillsmisse i svensk tingrett, og begge fikk felles omsorg og foreldrerett. Vi var i mekling, der vi skrev kontrakt ang delt/felles omsorg og foreldrerett, og samværsplan. Vi har full ulighet å ndre dette når vi vil.Og delt bosted
  jeg tok barnet med til norge uten tillatelse fra far.(ulovlig)
  I norge ble jeg fratatt omsorgen og barnet plassert i fosterhjem.Far ble ikke varslet fær saken var avgjort i fylkesnemda.
  Hva og vilkerett har far.hva kan vi gjøre for å få barne tilbake til sverige, og til far. dette er ogspå noe barnet selv ønsker.

 6. VI flyttet til sverige med datter, der vi fikk skillsmisse i svensk tingrett, og begge fikk felles omsorg og foreldrerett. Vi var i mekling, der vi skrev kontrakt ang delt/felles omsorg og foreldrerett, og samværsplan. Vi har full ulighet å ndre dette når vi vil.Og delt bosted
  jeg tok barnet med til norge uten tillatelse fra far.(ulovlig)
  I norge ble jeg fratatt omsorgen og barnet plassert i fosterhjem.Far ble ikke varslet fær saken var avgjort i fylkesnemda.
  Hva og vilkerett har far.hva kan vi gjøre for å få barne tilbake til sverige, og til far. dette er ogspå noe barnet selv ønsker.

Det er stengt for kommentarer.