Barnets far bytter kjærester

At barnets far eller mor bytter kjærester ofte kan få betydning i en sak etter barneloven. Det er større grunn til å anta at det får betydning for bostedsspørsmålet enn samværsspørsmålet. I en bostedssituasjon hvor stabilitet i hjemmet er særlig viktig vil stadige brudd i viktige relasjoner fort bli et sentralt moment dersom bosted skal vurderes i retten. Mange foreldre er svært nøye på at barna ikke involveres i det nye forholdet før det har gått noen måneder og de er relativt sikre på at forholdet vil vare. At samværsforelderen bytter partner ofte kan selvfølgelig også være negativt, men samværsretten barnet har står svært sterkt og det skal en god del til for at dette alene vil begrunne reduksjon i samværets omfang eller samværsnekt.