Billigste reisealternativ ved samvær

Billigste reisealternativ ved samvær

Barneloven gir klare retningslinjer for hvordan reisekostnadene i forbindelse med samvær skal håndteres. Ifølge § 44 i loven skal både reisekostnadene for barnet og foreldrene deles på en rimelig og nødvendig måte. Dette inkluderer ikke bare reise til og fra samvær, men også eventuelle overnattingskostnader som oppstår.

Mange lurer kanskje på om de har frihet til å velge reisemåte når det gjelder samvær. Kan man for eksempel velge å fly fra Trondheim til Oslo, og deretter ta flytog og taxi til destinasjonen? Ifølge Rundskriv Q-2008-15 under punkt 5 er svaret nei. Med mindre partene har avtalt noe annet, må man velge den billigste og mest praktiske løsningen for samvær.

Det er viktig å huske at barnets beste alltid skal være i fokus når man tar avgjørelser om samvær. Hvis den billigste reisemåten ikke er praktisk eller byrdefull for barnet, kan det være til barnets beste å velge en dyrere og mer behagelig reisemåte. I tilfeller der samværsforelderen er den eneste som skal reise, kan man ikke forvente at man kan spare tid på bekostning av barnets beste.

I Rundskriv Q-2008-15 under punkt 5 fremgår det:

Der partene ikke blir enige om noe annet, må reisekostnadene som skal fordeles være rimelige og nødvendige. Dersom en av foreldrene påstår at den andre ikke har valgt den billigste løsningen, legges bevisbyrden for dette på den som setter frem påstanden. Det må tas med i vurderingen at det er barnets beste som skal være avgjørende, og at en dyrere reisemåte i noen tilfeller kan representere et bedre alternativ for barnet

Der er altså som utgangspunkt slik at man skal velge rimeligste løsning hvis ikke annet er avtalt. Dersom den rimeligste løsningen er særlig byrdefull (f.eks. lange kjøreturer over mange timer for et helgesamvær for små barn) så vil nok fly være aktuelt.) Jeg vil anta at dersom det er bare samværsforelderen som skal reise, så vil det å spare 1-2 timer reisevei, neppe være tilstrekkelig.