Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrett
Skiftesalen i Brønnøy tingrett

21. september 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Brønnøy tingrett.

I Brønnøy tingrett benyttes «skiftesalen» som møterom i de fleste saksforberedende møter etter barneloven § 61, første ledd, nr. 1. I Brønnøy tingrett benyttes nesten alltid sakkyndig psykolog og de psykologene som anvendes benytter seg som regel av særmøter. I noen tilfeller ønsker også psykologene å avholde møter med klientene uten sine advokater. Dette er det få andre domstoler som legger opp til. Selv om det noen ganger fremstår som at sakkyndige kan bestemme dette selv, vil jeg anta at de fremmøtte har en grunnleggende rett til å ha sine advokater ved sin side gjennom hele prosessen uavhengig av hva de andre aktørene skulle mene var hensiktsmessig.