Seksuell lavalder i verden – en oversikt

Seksuell lavalder er svært forskjellig rundt om i verden. I noen land er det til og med forskjell innad i statene/fylkene. Noen land har overraskende lav aldersgrense slik som Japan hvor den seksuelle lavalderen er 13 år (det samme er den i Nigeria.) I våre naboland Sverige og Danmark er den seksuelle lavalderen 15 år, mens den i Norge er 16 år.

Enkelte land har ingen lavalder, men har et vilkår om at man må være gift.

For en full oversikt over seksuell lavalder i hele verden, se her….

 

Seksuell lavalder i verden – en oversikt

Seksuell lavalder er svært forskjellig rundt om i verden. I noen land er det til og med forskjell innad i statene/fylkene. Noen land har overraskende lav aldersgrense slik som Spania hvor den seksuelle lavalderen er 13 år (det samme er den i Nigeria og Sør-Korea.) I våre naboland Sverige og Danmark er den seksuelle lavalderen 15 år, mens den i Norge er 16 år.

Den kanskje merkeligste, og laveste grensen, er det Vatikanet som har. Der er den seksuelle lavalderen 12 år. Kanskje overraskende for noen er den seksuelle lavalderen i Thailand 18 år og dermed blant de høyeste i verden.

For en full oversikt over seksuell lavalder i hele verden, se her….

Nettside: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat
Bufetat

Bufetat sine nettsider
inneholder informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Etaten skriver selv at “Hovudoppgåva vår er å gje barn, unge og familiar som treng hjelp og støtte, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet.”
Bufetat har flere arbeidsområder, bl.a. adopsjon, barnevern og familievern.

Siden har bl.a. en nyttig funksjon hvor du kan finne det familievernkontor eller barnevernskontor som arbeider med ditt distrikt.

Delta i diskusjonen om samvær med andre foreldre

I forumet kan du snakke med andre foreldre om hvordan de ser på forskjellige samværsløsninger og hvordan de har opplevd barnefordelingen de selv har gjennomført. Mange har sterke meninger og mang vil gjerne ha råd. Les innleggene eller delta ved å trykke på denne linken.

Det går fort å registrere seg og det er svært enkelt. Nedenfor kan du se noen av temaene som blir diskutert:

Fortsatt Foreldre

“Fortsatt foreldre” er et kurs fra Modum bad.

Modum bad beskriver på sine nettsider at kurset er for deg som ønsker å:

• bidra til at samarbeidet etter bruddet skal fungere mest mulig positivt for både voksne og barn
• møte mulige konflikter på en konstruktiv og løsningsfokusert måte
• legge bruddet bak deg – og se framover i livet
• få ny innsikt og forståelse som kan bidra til at du kan ivareta foreldrerollen din og samarbeide GODT NOK med den andre forelderen til barna

Kurset Fortsatt Foreldre er mer enn et kurs. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med, et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av sin egen rolle som forelder og samarbeidspartner. På kurset treffer man andre i samme situasjon som kan gi viktige innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet i sine liv hvor de skal tilpasse seg mor og far sine nye livssituasjoner, som kan inkludere både nye partnere og andre barn, bosted og sosialt liv.

kursoversikt finner du her…

Har du deltatt på dette kurset? Gi gjerne tilbakemelding.

Barn reiser alene

Barn som skal til samværsforelderen eller hjem fra samværsforelderen må ofte belage seg på å reise alene etter å ha nådd en viss alder og modenhet. Det er likevel en periode hvor det er usikkerhet rundt barnets modenhet til å takle de utfordringer som ligger i en slik reise. Her har jeg samlet litt informasjon om å reise alene:

Barn som reiser alene med SAS
Barn som reiser alene med Norwegian
Barn som reiser alene med NSB
Barn som reiser alene med Nor-Way Bussekspress

Når barn reiser alene med fly (Adressavisen)
Barn som reiser alene (Barneombudet)

Barnerettsbloggens forum vokser

De første tre dagene barnerettsbloggen.com/forum har vært åpent har det strømmet på med folk. Mandag 08.03 kl 21:30 var det registrert totalt 153 brukere. De fleste har så langt vært inne for å lese, men flere og flere bidrar nå med innlegg og hjelp til andre i lignende situasjoner.

Registreringen tar 5 sekunder og består bare av å bestemme et brukernavn og en e-post adresse. Enkelt og raskt.
Bidra du også med de erfaringene du har….
http://barnerettsbloggen.com/Forum/index.php

Kartet viser hvor brukerne på forumet har logget seg på.

Ny rettspraksis i saker etter barneloven

På nettsiden lovdata.no finner du de siste dommene som er publisert av lagmannsrettene og Høyesterett i Norge. Det er dommer fra de fire siste mnd som ligger gratis tilgjengelig. Det som er spesielt for barnefordelingssaker, eller saker etter barneloven som er mer korrekt, er at disse ikke publiseres på denne siden. Dette er saker som går for lukkede dører og som heller ikke publiseres på nett. Ved kjøp av Lovdata på DVD derimot er disse tilgjengelig i annonymisert form (A mot B, og barnet C.) For de som ønsker å lese dommer fra barnefordelingssaker vil derfor nettsøk bare vise de dommer som privatpersoner av en eller annen grunn har funnet rett å vise offentligheten.

Saker etter barneloven

rettsakbarnefordelingOslo tingrett har utgitt en brosjyre om saksbehandlingen i barnefordelingssaker. Denne gir en god innføring i de viktigste skrittene som tas på veien fra uenighet og mot et resultat i retten.
For alle som står i en barnefordelingssak eller som vurderer å ta dette skrittet er dette nyttig informasjon. Oslo tingrett beskriver selv brosjyren som en “Orientering om Oslo tingretts
behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær.” Selv om det på noen punkter vil være avvik i gjennomføringen av møter, vil orienteringen være like nyttig for personer som tilhører andre tingretter. Brosjyren er delt opp i følgende hovedkapittel:

Før saken reises

Saksbehandlingen for tingretten

Mekling i rettsmøter

Hovedforhandling

 Les brosjyren (pdf) her…. 

Pangstart for barnerettsbloggen!

advokatbarnelovenAllerede fra første dag har Barnerettsbloggen hatt mange besøkende. Med 582 besøkende første dagen og 630 besøkende andre dagen har det vist seg at barnerett er et tema som interesserer mange. Jeg tar gjerne imot ønsker og forslag til hvilke tema innenfor barneretten som skal belyses her. Mitt ønske er at barnerettsbloggen skal være informativt for vanlige folk. Jeg ønsker ikke å lage en “fagblogg” med vanskelige referanser til rettspraksis og dyp analyse av enkelte problemstillinger. For de som har barnerett som fag vil det være mer fornuftig å grave seg ned i den faglitteratur som er tilgjengelig.