Familieverntjenestenes tilbud til foreldre i konflikt

Familieverntjenesten gir gratis rådgivning og behandling til familier som opplever vanskeligheter i samliv og familie. Tjenesten består av en rekke faggrupper, inkludert psykologer, sosionomer og jurister, og tilbyr samtaleterapi, mekling og hjelp til bedre foreldresamarbeid. Tjenesten er regulert i lov om familievernkontorer og tilbyr årlig hjelp til over 40 000 par og familier. Foreldre som skiller lag og har barn under 16 år, må møte til en times mekling før de kan få separasjon og/eller utvidet barnetrygd. Alle familievernkontorer tilbyr inntil seks timer frivillig mekling, i tillegg til den obligatoriske timen. Formålet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å inngå avtaler om foreldreansvar, bosted og samvær, og å høre barnas stemmer i disse avtalene. Hvis konflikten mellom foreldrene er høy, bør de søke hjelp fra familieverntjenesten eller en ekstern mekler for å komme til gode og holdbare avtaler som vil bidra til stabilitet rundt barnets omsorgssituasjon på et tidlig stadium. Familieverntjenesten kan også gi råd og informasjon til foreldre om deres formelle posisjoner og rettigheter, og hjelpe dem med å dempe konflikten og fokusere på barnets behov. For barnets trivsel og utvikling er det vesentlig at konfliktene mellom foreldrene ikke vedvarer over tid, og derfor er det viktig å søke hjelp fra profesjonelle voksne rundt barnet.


Størst sannsynlighet for at advokaten kan gi deg god hjelp i din sak videre etter familievernkontoret har du dersom du allerede før du er på mekling har hatt møte med din advokat for å gjennomgå rollen til familievernkontoret og hva de forskjellige rettslige begrepene innebærer.

Har du behov for bistand kan du ringe 751 75800