Foreldrekonflikter og deres innvirkning på barnets psykiske helse

Foreldrekonflikter er en uunngåelig del av familielivet. Men når disse konfliktene blir vedvarende og destruktive, kan de ha en betydelig innvirkning på barnets psykiske helse. I dette blogginnlegget skal vi utforske hvordan og hvorfor dette skjer, og hva vi kan gjøre for å minimere skadevirkningene.

Hva er foreldrekonflikter?

Foreldrekonflikter refererer til enhver form for uenighet, konflikt eller krangling mellom foreldre. Disse konfliktene kan variere i intensitet, frekvens og varighet, og kan omfatte alt fra mindre uenigheter til alvorlige og vedvarende konflikter.

Hvordan påvirker foreldrekonflikter barn?

Når barn blir vitne til foreldrekonflikter, kan det utløse en rekke negative følelser, inkludert frykt, tristhet, skyld og sinne. Disse følelsene kan igjen føre til økt produksjon av stresshormoner, noe som kan ha en negativ innvirkning på barnets fysiske og psykiske helse.

Videre kan vedvarende foreldrekonflikter føre til en rekke psykiske helseproblemer hos barn, inkludert angst, depresjon, atferdsvansker og kognitive vansker. Disse problemene kan igjen påvirke barnets skoleprestasjoner, søvnkvalitet og generelle livskvalitet.

Hvor utbredt er problemet?

Ifølge Ungdata-undersøkelsen rapporterer 16,2% av ungdom i Norge at det ofte er krangling mellom de voksne i familien. Dette indikerer at problemet med foreldrekonflikter er betydelig og påvirker et stort antall barn og unge.

Hva kan vi gjøre?

Det er viktig å anerkjenne at konflikter er en normal del av familielivet. Men det er også viktig å håndtere disse konfliktene på en konstruktiv måte, for å minimere skadevirkningene på barn. Dette kan inkludere å søke profesjonell hjelp, som familieterapi, for å lære bedre kommunikasjons- og konflikthåndteringsstrategier.

I tillegg er det viktig å gi barna trygge og stabile omgivelser, hvor de kan uttrykke sine følelser og bekymringer. Dette kan bidra til å redusere stressnivåene deres og forbedre deres psykiske helse.

Informasjon er hentet fra: Det er gøy å være barn, men kjedelig når foreldrene krangler | Rådet for psykisk helse