Foreldrepengeveilederen

På NAV sine nettsider finner du Foreldrepengeveilederen. NAV beskriver det slik at «Veilederen kan brukes av arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Den foretar en beregning av stønadsperioden din og en forenklet beregning av hva du får i foreldrepenger.»

Foreldrepengeveilederen