Gulating lagmannsrett – Sak etter barneloven

Gulating lagmannsrett sin sal i Haugesund
Gulating lagmannsrett sin sal i Haugesund

1. september og 2. september 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i ankesak i Gulating lagmannsrett. Saken gikk i Gulating lagmannsrett sine lokaler i Haugesund.

Gulating lagmannsrett har hovedsete i Bergen, men setter rett også andre steder. Gulating er den nest største lagmannsretten (De andre er Borgarting, Hålogaland, Agder, Frostating og Eidsivating.) Tinghuset i Haugesund huser også Haugaland tingrett. Tinghuset er moderne og funksjonelt og er ikke samlokalisert med politiet.