Hålogaland Lagmannsrett – Sak etter barneloven

Hålogaland lagmannsrett i Mosjøen
Hålogaland lagmannsrett i Mosjøen

13. oktober 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Hålogaland Lagmannsrett i Mosjøen.

Hålogaland lagmannsrett er den femte største av de seks lagmannsrettene i Norge. Lagmannsretten er Nord-Norges ankedomstol.

Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i lagdømmet, samt i enkelte avgjørelser for seks jordskifteretter og en jordskifteoverrett. I tillegg er lagmannsretten første instans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten.

Lagmannsretten har sitt sete i Tromsø og alle ansatte har sitt faste arbeidssted der. Ca. halvparten av ankeforhandlingene blir holdt i Tromsø. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Mosjøen og i Bodø, og setter i tillegg rett mange andre steder i lagdømmet. Les meg på domstol.no