Hammerfest tingrett – Sak etter barneloven

hammerfesttingrett7. juli 2016 er advokat Christian Wulff Hansen i Hammerfest tingrett i sak (hovedforhandling) etter barneloven (barnefordeling/foreldretvist.)

Hammerfest tingrett  har kontorsted i Hammerfest i Finnmark og rettskretsen omfatter kommunene Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.


Jeg har og har hatt flere saker i Finnmark. Da i Alta tingrett, Hammerfest tingrett og Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.