Huskeliste: Hva vektlegges i en barnefordelingssak

Ikke alle momenter er like relevante i alle saker, men man kan likevel lage en liste for tanken om hva som er viktig når retten skal ta stilling til hvem barnet skal bo fast sammen med og hvilken samværsløsning som vil være den beste.

  • Best mulig samlet foreldrekontakt (hvem av foreldrene samarbeider best? legger best tilrette for at den andre skal ha kontakt)
  • Status Quo (hvilket omsorgsalternativ sikrer at dagens situasjon opprettholdes i forhold til skole, omgangskrets og andre viktige rammer?)
  • Nettverk (Hvilket nettverk av venner og familie er det hos foreldrene?)
  • Personlige egenskaper (vanskelig å definere. Egenskaper som empati, tolmodighet osv er ingen lett bevismessig oppgave)
  • Tilknytning (hvem er barnet mest tilknyttet til? har man forsøkt å se det fra den andres side? kan barnet være like tilknyttet begge eller ha en likeverdig men forskjellig tilknytning?)
  • Barnas egne meninger. Hva vil barnet? Tilsier barnets alder og modenhet at dette får stor vekt?
  • Søskenkontakt. Vil det ene alternativet bedre sikre at søsken får vokse opp sammen og ha en god kontakt?

Momenter av mindre betydning. Dette er momenter jeg opplever blir tatt opp av noen foreldre, men som jeg aldri opplever at retten vektlegger:

  • Religion
  • Penger
  • Årsak til samlivsbruddet

Dette er bare noen punkter for tanken basert på egne erfaringer. Andre momenter vil være avgjørende og hver sak skal vurderes konkret.