Hva er aldersgrensen for samtykke på sosiale medier?

Sosiale medier har blitt en integrert del av hverdagen vår, og for barn og unge utgjør plattformer som Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat en betydelig del av deres digitale opplevelse. Med den økende tilstedeværelsen av sosiale medier i barns liv, følger også spørsmål om personvern og samtykke.

I følge personvernforordningen og personopplysningsloven har barn fra fylte 13 år rett til å gi samtykke til bruk av nettjenester og apper som involverer behandling av personopplysninger. Dette innebærer at de i denne alderen kan opprette egne profiler på sosiale medier og delta aktivt i digital kommunikasjon. Før barnet når denne alderen, er det foreldrene som må gi samtykke på vegne av barnet.

Den juridiske rammen for barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester er tydelig definert i personvernforordningen. Ifølge artikkel 8, kan behandling av et barns personopplysninger være lovlig hvis barnet er minst 16 år. Hvis barnet er under 16 år, må samtykke gis eller godkjennes av den som har foreldreansvar.

Det er viktig å merke seg at medlemsstatene har muligheten til å fastsette en lavere aldersgrense, forutsatt at den ikke er lavere enn 13 år. Dette gir en viss fleksibilitet til nasjonale lover og regler for å tilpasse seg den digitale virkeligheten og barns behov.

For å sikre at samtykkeprosessen er i samsvar med loven, må den behandlingsansvarlige ta rimelige tiltak for å kontrollere at samtykke er gitt eller godkjent av den som har foreldreansvar for barnet. Dette inkluderer å ta hensyn til tilgjengelig teknologi og å følge nasjonale retningslinjer.

Det er også viktig å påpeke at disse reglene ikke påvirker medlemsstatenes alminnelige avtalerett. Dette innebærer at nasjonale lover om gyldigheten, utformingen og virkningen av avtaler som gjelder barn, fortsatt gjelder uavhengig av personvernreglene.

Samlet sett gir disse bestemmelsene en klar ramme for hvordan samtykke fra mindreårige håndteres i forbindelse med bruk av sosiale medier og andre informasjonssamfunnstjenester. Det er viktig for både foreldre og barn å være klar over disse reglene for å sikre en trygg og ansvarlig bruk av digitale plattformer.