Hvilke foreldre samarbeider mest og best?

Kapittel 4 av rapporten “Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg” fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i Norge fokuserer på spørsmålet: “Hvilke foreldre samarbeider mest og best?”

Her er noen av hovedfunnene fra dette kapittelet:

  1. Utdanningsnivå: Foreldre med høyere utdanning rapporterer om mer samarbeid med skolen enn foreldre med lavere utdanning. Dette gjelder både for mødre og fedre.
  2. Innvandrerbakgrunn: Foreldre med innvandrerbakgrunn rapporterer om mindre samarbeid med skolen enn foreldre uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder spesielt for mødre med innvandrerbakgrunn.
  3. Enslige foreldre: Enslige mødre rapporterer om mindre samarbeid med skolen enn mødre som lever i par. For fedre er det ingen signifikant forskjell mellom de som lever i par og de som er enslige.
  4. Barnets alder: Foreldresamarbeidet er høyest når barnet er i de første årene på skolen og avtar deretter gradvis.
  5. Barnets kjønn: Det er ingen signifikant forskjell i foreldresamarbeidet basert på barnets kjønn.

Disse funnene gir innsikt i hvilke grupper av foreldre som er mest engasjert i barnas skolegang. Det er viktig å merke seg at disse funnene er basert på selvrapportering fra foreldrene, og kan derfor være påvirket av deres oppfatninger og forventninger til hva det innebærer å samarbeide med skolen.

For mer detaljert informasjon, vennligst se hele rapporten.