Innledningsforedrag i barnefordelingssaker

Etter at retten er satt av dommeren og dommeren har gjort en liten presentasjon av saken er det partenes prosessfullmektiger (advokater) som skal holde et innledningsforedrag.

Det er alltid saksøker som skal holde innledningsforedrag først. Etter vi fikk ny tvistelov (i stedet for tvistemålsloven som vi tidligere fulgte) er det saksøkers advokat som har hovedansvaret for å legge frem saken slik den i saksforberedelsene har fremkommet. Saksøker er derfor den som har hovedansvaret med å legge frem dokumentasjon og de anførsler som begge partene ønsker at retten skal behandle. Dette fordrer naturligvis at saksøktes advokat (prosessfullmektig) skal forholde seg betydelig kortere og i stor grad supplere og korrigere.

Jeg har hatt mange barnefordelingssaker i mange forskjellige tingretter rundt i Norge og det er fortsatt mange dommere som ikke bare tillater behandling etter den gamle tvistemålsloven, men som virker å forvente et slikt system. Jeg vil ikke nevne hvilke tingretter, men det er flere steder man ikke blir korrigert om man legger opp til mer likeverdige innledninger hvor man bruker like lang tid og selv legger frem de dokumentbevis man mener er fordelaktig. Problemet er at man må forklare klientene forskjellige ting etter hvor i landet man møter.