Jeg skal gjøre deg arveløs!

Går det? Vel, svaret er sammensatt. Jeg tenker kort kommentere situasjonen hvor du har barn, men av en eller annen grunn ikke ønsker at barnet skal ha den arv loven ellers bestemmer at barnet skal ha.

Arvelovens bestemmelse er at barnets livsarv er minst 2/3 av avdødes formue. Foreligger ikke testament og det heller ikke er et ekteskap eller samboer som har arverett, så arver barnet alt. Dersom barnets foreldre er gift og avdøde har en formue mindre en 6 G så er det ektefellen som arver alt (kan i testament begrenses til 4 G). Arven kan “fryses” ved at fellesbarnet må akseptere uskifte. Særkullsbarn har andre rettigheter.

Mht død er det derfor bare 1/3 man kan “ta fra” barnet med de begrensningene som nevnt. Det man derimot kan gjøre er at man i levende livet gir bort det man eier. Dette omfattes ikke av arvelovens regler så sant gavene har en realitet. Det vil i korthet si at man ikke bare skal gi på papiret, men at råderetten faktisk går over på gavemottakeren (tinglyst skjøte, ansvarlig for avgifter osv).