Klage på dommeren

Visste du at dersom du blir behandlet dårlig av en dommer så kan du, advokatene og andre i retten klage dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere.

Det finnes et eget klageskjema som skal fylles ut. Dette kan du laste ned her…

Det er tre mnd klagefrist. Det vil si at du må klage innen tre mnd etter den inntrufne hendelsen.