Må de som jobber med barnevern vise frem politiattest for å få jobbe med slike saker?

fosterhjem politiattest

Ja, det er en egen forskrift om politiattest hvor de som jobber i barneverntjenesten, de som jobber som personal på institusjoner, fosterforeldre og de som utfører oppgaver for barneverntjensten som ledd i hjelpetiltak og tilsyn må fremvise politiattest.