Nervøs før rettsmøtet?

Et rettsmøte er noe mange av oss aldri får oppleve. Mange går igjennom livet uten at nabokonflikten går til retten, uten at skilsmissen blir så vanskelig at domstolen må løse den eller at arveoppgjøret etter mor eller far skaper en tvist med søsken som er vanskelig å løse uten hjelp fra det offentlige.

Men når det først er slik at du må møte i retten, hvordan skal du forberede deg? Noen saker krever spesiell fagkyndighet og det er selvfølgelig en fordel å kunne det du skal snakke om. Ikke forutsett at dommeren kan temaet. Dommere opptrer i alle typer saker og systemet er slik at det er advokatenes plikt (bl.a. ved bruk av sine parter) til å gjøre retten kjent med saksområdet. I barneretten er det beroligende å tenke at det ikke er noen som kjenner saken bedre enn deg selv. Ikke dommeren, ikke advokatene og ikke sakkyndige. Det er ditt liv og du vet hva som har skjedd. Du vet faktum og det er ingen tvil om at du som regel også kjenner barna saken handler om bedre enn de “innleide” aktørene. Den beste måten å forberede seg på er derfor at du fokuserer på kommunikasjon. Hvordan skal det faktum som du kjenner best av alle, nå inn til dommeren på en slik måte at du er sikker på at han forstår deg?

Noen tips:
– Snakk med din advokat. Alle snakker med sin advokat, men snakk ofte og mye. Det koster penger å snakke med advokaten om du ikke har fri rettshjelp, men min erfaring er at det er denne forberedelsen som ofte er dårligst hos enkelte advokater. Når advokaten din kjenner deg, dine svakheter og styrker, og forstår hva det er du vil og hvorfor du er i den situasjonen du er, så hjelper det advokaten å huske, å være overbevisende og ta saken på det alvoret og med den grundighet du ønsker.
– Før gjerne loggbok. Barnefordelingssaker for retten kan ta lang tid. Det kan være flere forberedende møter og ting kan endre seg over tid og du kan fort glemme hendelser du selv ikke visste var avgjørende. En loggbok bør være objektiv og ikke beskrive følelser, bare konkrete hendelser. Vi denne gjerne til advokaten din. Noen sakkyndige ønsker også å se slike nedskrevene logger.
– Sov godt. Vær uthvilt. Gjør det du kan for å få nok søvn før du skal i retten. Er du ikke uthvilt lar du deg nok lettere presse inn i et forlik du ikke ønsker, blir lettere overkjørt, glemmer lettere de vesentlige poeng du mente å fortelle om og forklarer deg generelt dårligere enn du ellers ville gjort.