Nok en gang er det sommerferie

sommerferiesamvær

Sommerferie er en tid der mange har spørsmål knyttet opp mot utøving av samvær og det er derfor grunn til å minne om enkelte ting:

  • Sommerferiesamvær som ikke er regulert med tvangskraft (dom, rettsforlik eller registrert hos Fylkesmannen) kan ikke tvangsgjennomføres.
  • Barneloven § 43 definerer vanlig sommerferiesamvær som 3 uker (hos hver av foreldrene.) Mange foreldre praktiserer 4 uker hver. Andre igjen, spesielt med små barn eller saker med risikofaktorer (rus, sinne osv) praktiserer mindre, ikke ferier eller tilsynsordninger. Det er ikke slik at en løsning passer alle.
  • Begge foreldre har rett til å ta barna med på kortere utenlandsferder.
  • Har begge del i foreldreansvaret må begge skrive under for at barn skal få pass.
  • Enkelte flyplasser/myndigheter krever samtykke fra den andre forelderen hvis du skal reise med barna ut av landet.
  • Det er i visse tilfeller mulig å få nødpass.
  • Det er begrenset hvilken hjelp man kan få fra domstolene mellom 1. juli og 15. august grunnet rettsferien.