Ny barnelov — Til barnets beste

ny barnelov

4. desember leverte utvalget forslag til ny barnelov. Jeg vil i innlegg fremover kommentere de forskjellige forslagene til endring og min mening om disse.

Lovforslaget kan du lese i sin helhet her: NOU 2020:14