Om barnehusene

Mange av de sakene jeg jobber med berører både barneloven, barnevernloven og straffeloven. I etterforskningen av straffbare forhold som kan ha skjedd så benytter politiet barnehusene til å høre barna.