Personer og organisasjoner som har kjempet for barns rettigheter gjennom historien

I Norge har det vært mange personer og organisasjoner som har kjempet for barns rettigheter gjennom historien. I dette blogginnlegget skal vi se på noen av de viktigste forkjemperne for barns rettigheter i norsk historie.

  1. Camilla Collett (1813-1895) Camilla Collett var en forfatter og kvinnesaksforkjemper som kjempet for likestilling mellom kjønnene og bedre vilkår for barn i Norge. Hun var en av grunnleggerne av Norges Kvinnesaksforening og arbeidet for at jenter skulle få tilgang til utdanning og kunne delta i samfunnslivet på lik linje med gutter.
  2. Arne Næss (1912-2009) Arne Næss var en filosof og miljøforkjemper som også var opptatt av barns rettigheter. Han var en av grunnleggerne av Natur og Ungdom og arbeidet for å skape en mer bærekraftig verden for fremtidige generasjoner, inkludert barn.
  3. Ingrid Bjerkås (1911-2001) Ingrid Bjerkås var en av de første kvinnene som ble ordinert som prest i Den norske kirke, og hun var også en av grunnleggerne av organisasjonen Kirkens SOS. Hun arbeidet for å bedre forholdene for barn som vokste opp i vanskelige hjem og for å øke bevisstheten rundt vold mot barn.
  4. Gro Harlem Brundtland (f. 1939) Gro Harlem Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister og en stor forkjemper for barns rettigheter. Som statsminister introduserte hun flere viktige tiltak for å beskytte barn, inkludert en lov om barnevern og etableringen av Barneombudet.
  5. Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) Bjørnstjerne Bjørnson var en forfatter og politisk aktivist som var opptatt av barns rettigheter. Han skrev flere bøker og skuespill som satte fokus på barnefattigdom og barns rettigheter til utdanning og omsorg.
  6. Redd Barna Redd Barna er en organisasjon som har vært en av de viktigste forkjemperne for barns rettigheter i Norge siden 1946. Organisasjonen arbeider for å beskytte barn i krig og konflikt, mot utnyttelse og overgrep, og for å sikre barns rett til utdanning og helse.

Disse personene og organisasjonene er bare noen få eksempler på de mange som har kjempet for barns rettigheter i norsk historie. Deres arbeid har ført til viktige endringer i norsk samfunnsliv og har bidratt til å sikre bedre forhold for barn og unge i Norge.