PMTO (Parent Management Training – Oregon model)

PMTO (Parent Management Training - Oregon model)

Barnevernstiltaket PMTO (Parent Management Training – Oregon model) er en evidensbasert intervensjon utviklet for å hjelpe foreldre til å håndtere problematferd hos barn. Det er et foreldreopplæringsprogram som lærer foreldre effektive ferdigheter for å håndtere utfordrende atferd hos barn.

PMTO har sin opprinnelse i Oregon, USA, der det først ble utviklet og implementert på 1980-tallet. I dag er PMTO utbredt over hele verden, og har blitt oversatt til flere språk, inkludert norsk.

PMTO er basert på at foreldre er den viktigste faktoren for barns utvikling, og at det å gi foreldre opplæring og støtte i å håndtere utfordrende atferd hos barn kan forbedre barnas livskvalitet og redusere risikoen for alvorlige problemer senere i livet.

Tiltaket består av 12-14 ukentlige gruppesamlinger for foreldre der de lærer praktiske ferdigheter for å håndtere barnas atferd. Samlingene ledes av terapeuter som er spesielt opplært i PMTO-metodikken. I tillegg til gruppesamlingene kan foreldrene også få individuell veiledning fra terapeutene.

PMTO fokuserer på positiv forsterkning og belønning av ønsket atferd hos barn, i stedet for straff av uønsket atferd. Foreldre lærer også strategier for å forbedre kommunikasjonen med barna sine og for å bygge positive relasjoner.

Evidensbaserte studier har vist at PMTO er en effektiv intervensjon som reduserer problematferd hos barn og ungdom, og forbedrer familiens fungering og livskvalitet.

PMTO er et verdifullt verktøy for barnevernet i arbeidet med å styrke familiene og forbedre livene til barna som bor der. Hvis du vil vite mer om PMTO og hvordan det kan hjelpe familier i ditt samfunn, anbefaler jeg å kontakte lokale barnevernstjenester eller terapeuter som er spesialisert på PMTO.

Eksterne linker:

  • PMTO Norge: https://pmto.no/ – Dette er nettstedet til PMTO-programmet i Norge og gir en oversikt over hva PMTO er, hvem det passer for, og hvordan man kan ta i bruk programmet.
  • The Oregon Model of Parent Management Training: https://www.pmto.org/ – Dette er nettstedet til utviklerne av PMTO-programmet i USA, og gir en dypere forståelse av modellen og dens opprinnelse. Det gir også tilgang til forskning om effektiviteten av programmet.
  • Helsebiblioteket.no: https://www.helsebiblioteket.no/folgesett/foreldreveiledning/pmto – Dette nettstedet gir en kortfattet beskrivelse av hva PMTO er, hvordan det fungerer, og gir også en oversikt over aktuell forskning om programmet.