Rana tingrett – Sak etter barneloven

rana tingrett

20. februar 2020 er advokat Christian Wulff Hansen i Rana tingrett (Mo i Rana) i sak etter barneloven.

Saker etter barneloven er enten hovedforhandling eller saksforberedende møter etter barneloven § 61, første ledd, nr. 1 (KoF-prosess.)