Rettsgebyr – Unntak i saker etter barneloven

Rettsgebyret justeres jevnlig og er i 2011 på kr. 860. Den av partene som har tatt en sak inn for retten skal betale et gebyr til retten for at saken skal behandles.

Det påløper 5 x r første dag av hovedforhandlingen (har en sak vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1 x r). Deretter 3 x r for hver dag til og med dag 5.
– en dag, 5 r (kr 4 300,-)
– to dager, 8 r (kr 6 880,-)
– tre dager, 11 r (kr 9 460,-)
– fire dager, 14 r (kr 12 040,-)
– fem dager 17 r (kr 14 620,-)

Deretter påløper 4 r (3 440) hver dag fra og med dag 6.
Har saken vært behandlet i forliksrådet reduseres betalingen med 1 x r.
blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 x r) = kr 1 720,-
blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 x r) = kr 1 720,-
blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 x r) = kr 2 150,-.
hvis saken trekkes eller forlik inngås på et senere tidspunkt, altså under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Det samme gjelder om det avsies fraværsdom. Eksempelvis, hvis det blir forlik på dag 2 under hovedforhandling, betales halvparten av kr 6880,00.

Saker etter barneloven som omhandler farskap, samvær, foreldreansvar eller fast bosted er unntatt rettsgebyr. Det er derfor ikke nødvendig å betale retten for at retten skal behandle saken. Andre utgifter kan derimot tilkomme. Dette kan være utgifter til sakkyndig osv.