Saker etter barneloven

Oslo tingrett har laget en fin brosjyre som inneholder en del informasjon om hvordan saksbehandlingen for tingretten er i saker etter barneloven. Da spesielt saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Last ned og les brosjyren her…