Salten tingrett – Sak etter barneloven

3. desember 2018 er advokat Christian Wulff Hansen i Salten tingrett i sak etter barneloven.

Salten tingrett er nå med i Aktørportalen som en av de siste domstolene i Nordland. Nå er alle domstolene underlagt Hålogaland lagdømme med i Aktørportalen.