Samboerloven

Er det ingenting som heter. Mange søker på google, kvasir, bing og andre steder etter «samboerloven.» På min egen nettside www.advokatwulff.no er samboerloven et av de mest søkte ordene. Problemet er bare at det ikke finnes en samboerlov. Vi har samboere sine rettigheter spredt rundt i mange lover (arveloven har f.eks. nå regler om arv etter samboere når de har felles barn.) I tillegg har straffeloven bestemmelser om en samboers vitneplikt. Vi har lov om husstandfellesskap som nok er nær en samboerlov, men som samtidig bare regulerer et svært begrenset tema (rett til å overta en en bolig osv.)

Samboerloven

Er det ingenting som heter. Mange søker på google, kvasir, bing og andre steder etter «samboerloven.» På min egen nettside www.advokatwulff.no er samboerloven et av de mest søkte ordene. Problemet er bare at det ikke finnes en samboerlov. Vi har samboere sine rettigheter spredt rundt i mange lover (arveloven har f.eks. nå regler om arv etter samboere når de har felles barn.) I tillegg har straffeloven bestemmelser om en samboers vitneplikt. Vi har lov om husstandfellesskap som nok er nær en samboerlov, men som samtidig bare regulerer et svært begrenset tema (rett til å overta en en bolig osv.)