Samvær med barn hvor barnet må reise

Et spørsmål hvor barnet skal ha samvær med en forelder som bor et annet sted i landet, er hvor belastende reisen er for barnet.
Som med alt annet avhenger selvfølgelig belastningen av hvor gammelt barnet er, men også hvor god mentalt utviklet barnet er. Dersom barnet kan og man vet at det vanligvis vil sove seg igjennom hele turen, vil belastningen selvfølgelig være mindre. Vet man at barnet sovner fort og avstanden er 1-2 timer trenger ikke belastningen å være så stor. Er derimot bilturen på 8 timer vil man vanskelig unngå at den er belastende. Skal det være et bytte i midten eller andre tiltak under vegs, så vil dette øke belastningen. Vær også klar over at det for et barn kan være noe belastende å våkne opp et annet sted enn hvor det sovnet. Dersom barnet sovnet til mors stemme og i mors bil, men våkner til fars stemme i fars bil, kan en ikke utelukke at dette påvirker barnet negativt. Jo mer belastende reisen er, jo større grunn er det til å vurdere frekvensen ut fra hva barnet tåler. Kanskje tåler barnet i den konkrete i stede lengre perioder med færre reiser, eller kanskje må samværsforelderen finne seg i å være den som reiser.

I tillegg bør foreldre ha en tanke rundt om barna kommer fra skole eller barnehage før reisen starter. En lang dag med slitsomme oppgaver kan gjøre det ekstra belastende med en lengre reise på ettermiddag/kveld.

Det viktigste er å vite at det ikke finnes noen løsning som passer alle. Man må ta en vurdering ut fra den konkrete situasjonen. Hvor langt er det, hvilke reisemiddel skal benyttes, barnets utrustning osv. Det som er rett for naboen som har en lignende situasjon kan være helt fullstendig feil i din situasjon.