Samvær og omsorg i brøk

Samvær og omsorg i brøk

Jeg vil i allfall ha 60/40… eller, hva synes du om 30/70? Jeg er umiddelbart skeptisk når en klient tar kontakt med ønske om en viss brøk. Ryggmargsrefleksen min er at jeg blir tvilende til motivet for å komme til advokat. Hva er det som er det ønskelige resultatet? Er det mer tid med barnet eller er det å betale mindre barnebidrag? Domstolene eller advokatene for den saks skyld, opererer ikke med brøk eller prosenter. Går du til retten vil barnet få fast bosted hos den ene forelderen og et angitt samvær med den andre. Samværet angis i dager og timer så får de makter som har interesse i å oversette dette til brøk gjøre det. Barnerett er skreddersøm. Man skreddersyr en løsning som er bra for barnet basert på de kortene som er utdelt og da de livene foreldrene lever.

Konkrete problemer som skiftordninger osv. tilsier at man må strekke seg mot hvilke dager og i hvilke intervaler samværet skal være. Den enseste gangen jeg nevner brøk som advokat er når jeg tar meg i å si 50/50 i stedet for det korrekte «delt fast bosted.»

3 kommentarer om “Samvær og omsorg i brøk”

 1. Det er slik at ved likedeling av feriene gir vanlig samvær (4 av 14 dager) ca 33 % samvær, 5 av 14 dager gir ca 40 % og 6 av 14 dager gir ca 45 %.
  Det er helt meningsløst å hevde at 4 av 14 dager skal være bedre enn 5 av 14. Og når da en part vil gjennomføre hovedforhandling for å få motparten ned i 33 % ved forlikstilbud på 4o, er der heller ondskap enn barnets beste som står i sentrum.

 2. «Man skreddersyr en løsning som er bra for barnet basert på de kortene som er utdelt og da de livene foreldrene lever» – enig!

  Bare for morro skyld kan jeg nevne at det i enkelte anledninger, økonomisk og praktisk, er det hensiktsmessig for foreldrene å ha 60/40 eller 50/50 i brøk (forutsatt at dette er til barnets beste da selvfølgelig). Og her kommer en lang setning:

  Dersom foreldrene ikke praktiserer delt bosted 50/50 eller 60/40 men lavere, eksempelvis 30/70 hvor eksempelvis far har samvær i 30 %, vil ikke barnet, dersom det er i skolepliktig alder, ha rett til gratis skoleskyss selv om fars bosted ligger mer enn 4 km unna barnets skole, den tiden barnet oppholder seg hos far. Da må far påkoste skyss til skolen selv. Praktiserer foreldrene delt bosted for barnet seg i mellom, vil barnet ha rett til gratis skoleskyss etter opplæringsloven.

  Dette er kun et lite argument som ikke bør være styrende for hvordan foreldrene løser samværsbrøken seg i mellom. Men det letter hverdagen å ha gratis skoleskyss contra det å skysse barnet til og fra skolen selv når det er en relativt lang skolevei det er snakk om…

  • Jeg er enig med deg i det, men det er som regel de foreldrene som klarer å få til praktiske løsninger seg imellom. Jeg har aldri sett en dom fra tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett som har angitt resultatet i brøk. Det får man regne seg til etter resultatet er rettskraftig.

Det er stengt for kommentarer.