Sluttinnlegg i barnefordelingssaker

sluttinnleggI tvisteloven av 2005 er det en regel som sier at saksforberedelsene skal avsluttes senest to uker før hovedforhandlingen og at det da vanligvis skal sendes inn et sluttinnlegg.

§ 9-10. Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg

(1) Saksforberedelsen avsluttes to uker før hovedforhandlingen hvis ikke retten fastsetter et annet tidspunkt.

(2) Retten skal som regel kreve at partene innen avsluttet saksforberedelse inngir et sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal kort angi den påstand, de påstandsgrunnlag og de rettsregler som påberopes, og de bevis parten vil føre. Med sluttinnlegget skal følge forslag til framdriftsplan for hovedforhandlingen, jf. § 9-11 annet ledd.

Regelen om sluttinnlegg gjelder også for saker etter barneloven selv om barneloven har en del egne prosessregler. Det er derimot etter min mening meningsløst at det skal inngis sluttinnlegg i saker etter kapittel 7 i barneloven. Altså saker om fast bostes, samvær og foreldreansvar. Det har formodningen mot seg at partenes påstander og anførsler vil endre seg særlig etter pålagt mekling i familievernkontoret og et eller flere saksforberedende møter før hovedforhandling evt. avvikles. Bestemmelsen er på grensen til å være like meningsløs i slike saker som det ville vært om pålegget skulle gjelde i straffeprosessen. Det enorme meklingspresset som blir utøvd mot partene over en periode på flere måneder gir en ganske sikker indikasjon på hva partenes standpunkt vil være også 14 dager før hovedforhandlingen tar til. Spesielt mange nye anførsler vil det heller ikke være naturlig at oppstår. Jeg kan ikke si at jeg har erfart en eneste barnefordelingssak hvor sluttinnlegg på noen form eller måte har bidratt til å gjøre prosessen smidigere eller lettere. Tvert imot er sluttinnlegget en stor byrde for klientene da det utelukkende er med å fordyrer prosessen gjennom at det skal skrives og at dette faktisk tar tid. Det er min mening at dommere her bør kjenne barnesakskompleksene så godt at de systematisk gjør unntak for kravet om sluttinnlegg. Det praktiske spørsmålet som ligger til utforming av timeplan bør ikke være til hinder for at sluttinnlegg, i den form de nå regelmessig kreves, legges bort.

En annen indikasjon på at sluttinnlegg ikke er nyttig i den form de i dag har fått, er at de blir stemoderlig behandlet og det ikke er uvanlig å se enkle klipp og lim skriv hvor påstandene og anførslene bare er hentet direkte fra stevningen og tilsvaret. Derimot så har det utviklet seg en styggdom hvor enkelte advokater bruker tidspunktet til å sende inn sitt siste prosesskriv som ofte er fullt av ny informasjon, nye anførsler, nye bevis og generelt en mengde informasjon som i kontradiksjonens ånd må få bli imøtegått av den andre parten. Fristen blir da illusorisk da det etter min mening vil stride mot menneskerettskonvensjonen ikke å tillate at det føres motbevis.

2 kommentarer om “Sluttinnlegg i barnefordelingssaker”

  1. Hei!
    Kan du ikke skrive noe om sakkyndig, og hvem velger man? Hva bør man vurdere, legge vekt på i valg av en sakkyndig+

Det er stengt for kommentarer.