Statens barnehus øker rettssikkerheten

I et innslag fra NRK Møre og Romsdal omtales barnehusene rettmessig som en suksess. Det er likvel slik at det ikke er ubetinget positivt slik situasjonen er i dag. Mange steder benyttes fortsatt politistasjonen fordi reiseavstanden til nærmeste barnehus er for lang. I noen tilfeller over 40 mil. Siden mange barneavhør skjer uten at barn og foreldre vet det på forhånd blir det vanskelig å benytte barnehuset uten at reisen skjer dagen før avhøret og dermed også noen ganger gjør det vanskeligere å få til et avhør uten påvikrning.

Bl.a. Helgeland burde få sitt eget barnehus med tilknytet kompetanse slik at folk i Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen ikke må reise til Bodø eller Trondheim for å gjennomføre avhør. Med beliggenhet i Mosjøen betjenes Helgeland best.