Fredrikstad tingrett – Sak etter barneloven

24. februar 2017 er advokat Wulff Hansen i Fredrikstad tingrett i sak etter barneloven (barnefordeling/foreldrekonflikt)

Fredrikstad tingrett er en førsteinstansdomstol under Borgarting lagdømme. Tingretten ligger i Fredrikstad i Østfold og dekker kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Adresse: Gunnar Nilsens gate 23, 1607 Fredrikstad