Sør-Østerdal tingrett – Sak etter barneloven

sorosterdaltingrett

8. desember 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-ØSterdal tingrett på Elverum i sak etter barneloven.

Sør-Østerdal Tingrett er førsteinstansdomstol for Elverum, Åmot, Trysil, Våler og Åsnes kommuner. Tinghuset er lokalisert i Elverum. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler. Domstolen består av fire dommere, hvorav to faste dommere(sorenskriver og tingrettsdommer) og to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere. Finn ut mer på Domstol.no eller på Wikipedia