Bruk av tolk i tilsynssaker: Retningslinjer og prosedyrer

advokat Mosjøen, Vefsn advokat, advokat Helgeland, juridisk hjelp Mosjøen, advokattjenester Vefsn, erfarne advokater Mosjøen, juridisk rådgivning Helgeland, advokatbistand Vefsn, rettshjelp Mosjøen, advokatkontor Helgeland, juridisk bistand Mosjøen, advokatfirma Vefsn, rettsrådgivning Helgeland, advokater i Mosjøen, Vefsn advokatertolk i tilsynssaker, bruk av tolk, tolkning i barnevern, tolkeregister, kvalifisert tolk, tolkeprosedyrer, tolkens rolle, tolkens kompensasjon, kommunikasjon i tilsynssaker, rettferdighet i barnevern, tolkens ansvar, tolkens plikter, tolkens nøytralitet, tolkens taushetsplikt, tolkeetikk

I tilsynssaker knyttet til barnevernet, der ulike parter er involvert, kan behovet for en tolk oppstå. Å sikre klar og nøyaktig kommunikasjon er avgjørende for å forstå og håndtere slike saker på en rettferdig måte. I dette innlegget vil vi utforske prosedyrene og retningslinjene for bruk av tolk i tilsynssaker.

Hvem er ansvarlig for å engasjere en tolk?

I samsvar med prosedyrene er det kommunal barneverntjeneste eller Bufetat som har ansvaret for å engasjere en tolk når det er nødvendig i en spesifikk tilsynssak. Ekstern tilsynsperson skal ikke ta på seg ansvaret for å inngå avtale med en tolk. Dette sikrer en strukturert tilnærming og koordinering av tolkebruk.

Valg av kvalifisert tolk

For å sikre effektiv tolkning og kommunikasjon er det viktig å velge en kvalifisert tolk. Kommunal barneverntjeneste og Bufetat har tilgang til Nasjonalt tolkeregisters nettside, www.tolkeportalen.no, som gir en oversikt over tolkers formelle kompetanse. Portalen informerer også om de ulike kvalifikasjonsnivåene for tolker og hvilket nivå som bør prioriteres i ulike situasjoner.

Det er også viktig å merke seg at salærforskriften benyttes for rettsoppnevnte tolker, og de kompenseres med 4/5 av denne satsen. Praksisen for fastsettelse av lønn og andre vilkår kan variere mellom ulike etater, så det er viktig å ta hensyn til eventuelle spesifikke retningslinjer.

Andre hensyn å ta

I tillegg til de nevnte retningslinjene, må ansvarlig myndighet også ta hensyn til eventuelle andre retningslinjer eller bestemmelser som gjelder for bruk av tolk i tilsynssaker. Dette inkluderer eventuelle krav til tolkens nøytralitet, taushetsplikt og andre etiske hensyn.

Ny anmeldelse hos Advokatguiden

Jeg setter stor pris på tilbakemelding fra mine klienter på hvordan de har opplevd samarbeidet. Tilbakemeldingene gi hos advokatguiden.no – Her er en av de siste tilbakemeldingene. Denne fra 4. oktober 2022.

Helgeland tingrett – Sak etter barneloven

Helgeland tingrett mo i rana

I dag, 23. mai 2022 er advokat Christian Wulff Hansen i Helgeland tingrett i sak etter barneloven. Saken går over 1 dag og omhandler barneloven § 36 (fast bosted) mfl.

Mo i Rana er 1 av 4 steder på helgeland det settes rett: Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana

Helgeland tingrett – Sak etter barneloven

helgeland tingrett rettssted sandnessjøen

I dag, 26. april 2022 er advokat Christian Wulff Hansen i Helgeland tingrett (Rettssted Sandnessjøen) i sak etter barneloven. Saken går over 1 dag og omhandler barneloven § 36 (fast bosted) mfl.

Sandnessjøen er 1 av 4 steder på helgeland det settes rett: Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana

Alstahaug tingrett (i Mosjøen) – Sak etter barneloven § 36 og § 42

15. august er advokat Christian Wulff Hansen i Alstahaug tingrett i sak etter barneloven § 36 (fast bosted) og barneloven § 42 (samvær.)

Alstahaug tingrett har rettssaler i Sandnessjøen og i Mosjøen. Avbildet er sal 1 i Mosjøen.

Rana tingrett – Sak etter barneloven

ranatingrettbarn

14. november 2016 er advokat Wulff Hansen i Rana tingrett i sak etter barneloven §§ 36, 64 og 60.

Rana tingrett administrerer i dag alle tre tingrettene  på Helgeland (Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett) fra Mo i Rana.

Hvor er Wulff?

advokatbarnefordelingJeg jobber med barnefordelingssaker/foreldrekonfliktsaker over hele landet. Dersom du har behov for et møte er dette noen av stedene jeg vil være fremover:

19.10.2016 til 25.10.2016 Oslo & Ski

27.10.2016 til 28.10.2016 Bodø

02.11.2016 Trondheim

10.11.2016 til 11.11.2016 Ålesund

14.11.2016 Mo i Rana

15.11.2016 til 16.11.2016 Bodø

18.11.2016 til 19.11.2016 Trondheim

22.11.2016 Mo i Rana

27.11.2016 til 28.11.2016 Hokksund / Drammen / Tønsberg

Ønsker du et møte et av disse stedene kan du kontakte meg her: KONTAKTSKJEMA

Alstahaug tingrett – Sak etter barneloven

alstahaugtingrettsal2

20. juni 2016 er advokat Wulff Hansen i Alstahaug tingrett i sak etter barneloven. Saken går i Mosjøen hvor Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett leier lokaler (Justisbygget)

Mer informasjon om Alstahaug tingrett finner du her: Alstahaug tingrett