Hva er det mest vanlige påskesamværet for barn med skilte foreldre i Norge?

samvær med barn i påsken

Det er ikke én spesifikk ordning som er det mest vanlige påskesamværet for barn med skilte foreldre i Norge, da dette kan variere mye avhengig av den enkelte families situasjon og avtale.

Noen skilte foreldre avtaler å dele påsken i to, for eksempel ved å ha barnet hos den ene forelderen i første halvdel av påsken og hos den andre forelderen i siste halvdel. Andre foreldre avtaler at barnet skal være hos den ene forelderen hele påsken, mens andre avtaler at barnet skal tilbringe påsken sammen med begge foreldrene.

Hva som er den beste løsningen for barnet vil variere fra situasjon til situasjon, og det er viktig at foreldrene samarbeider og finner en løsning som er til det beste for barnet. Det kan også være lurt å ha en klar avtale på forhånd, slik at barnet vet hva som skal skje i påsken og slipper å bli usikker eller forvirret.