Mekling ved samlivsbrudd: Hva du trenger å vite

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Når et samlivsbrudd eller en separasjon involverer felles barn under 16 år, er det obligatorisk for begge foreldrene å delta i mekling. Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en foreldresamarbeidsavtale som vil lette samarbeidet mellom dem når det gjelder barna.

Dette er en prosess som er nødvendig å gjennomføre, og det inkluderer foreldre som ikke kan bli enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Foreldre som vurderer å bringe saken til domstolen, må også delta i mekling. I noen tilfeller, som når det gjelder vold i hjemmet, kan det søkes om separat mekling, der foreldrene møter på forskjellige tidspunkter.

Meklingen finner sted på et familievernkontor eller med en ekstern mekler. Barn i skolepliktig alder og modne yngre barn kan også delta hvis de ønsker og hvis foreldrene er enige om det. Meklerne har gode erfaringer med å inkludere barn i meklingen, og det kan hjelpe med å gi bedre råd og støtte til foreldrene.

Det er viktig å huske at barn har en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor er det viktig at foreldrene snakker med barnet om hans/hennes ønsker og behov før de tar avgjørelser om for eksempel hvor barnet skal bo. Men det er også viktig å huske på at barnet har rett til å bli hørt og ikke har en plikt til å uttale seg.

Meklingen har som mål å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale med gode ordninger for barna. Denne avtalen er en privat avtale mellom foreldrene om blant annet foreldreansvar, fast bosted og samvær. Familievernet bruker en standard mal som utgangspunkt for avtalen, men foreldrene kan justere den etter deres behov.

Det er viktig å huske at meklingsattesten er nødvendig for ulike formål. Attesten dokumenterer at den obligatoriske meklingstimen er gjennomført og er gyldig i seks måneder. Ektefeller som skal søke om separasjon, samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd, eller foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, trenger denne attesten. Den trengs også for å få innvilget fritt rettsråd fra statsforvalteren.

For å forberede foreldrene til meklingstimen kan det være lurt å bestemme seg for hvor foreldrene skal bo, snakke med barnet, gå igjennom foreldresamarbeidsavtalen på forhånd, og sette seg inn i begrepene foreldreansvar, fast bosted og samvær. Disse tiltakene kan gjøre at foreldrene får mer ut av meklingen og at de kommer frem til en avtale som vil fungere godt for hele familien.