Barnehuset i Mosjøen

barnehus

I dag er advokat Christian Wulff Hansen i Barnehuset Mosjøen. Barnehuset i Mosjøen er en avdeling av Statens Barnehus i Bodø og er den første avdelingen ved noe barnehus som er en såkalt satellittavdeling.

Ved barnehuset etterforskes saker hvor barn er fornærmet eller kan være fornærmet. Avhørene er i regi av politiet og kalles “tilrettelagte avhør.”