Begrensninger i valg av etternavn?

Begrensninger i valg av etternavn - advokat

 

Navn er en viktig del av vår identitet, og det er derfor viktig å forstå hva som er tillatt når det kommer til å velge etternavn i Norge. Ifølge navneloven § 3 er det visse begrensninger for å velge et etternavn. For eksempel kan navn som er identisk med eller ligner på beskyttede navn eller kjente foretaksnavn eller varemerker, ikke velges uten å samtykke fra de berørte partene. Videre kan navn som allerede brukes av mer enn 200 personer som etternavn, tas av andre uten samtykke fra de som allerede har navnet. Men hvis færre enn 200 personer har navnet som etternavn, kreves samtykke fra alle som allerede har navnet før det kan tas av andre.

Det er viktig å merke seg at navn som ikke er registrert i Folkeregisteret som et navn som er i bruk som etternavn i Norge, kan tas som etternavn. Dette gjelder imidlertid ikke for navn som er så likt et beskyttet etternavn at det kan forveksles, eller hvis det vil skade berettigede interesser. Det kan også være utfordrende å velge et navn som ikke allerede er i bruk som etternavn i Norge hvis det allerede er registrert som et navn som er eller har vært i bruk som fornavn.

Det er også viktig å merke seg at navn som allerede er brukt som doble etternavn, må samtykkes av alle som allerede har begge navnene før det kan tas som etternavn av andre. Dette betyr at et dobbelt etternavn vil aldri være beskyttet på annen måte enn indirekte gjennom den beskyttelsen de to enkelt-navnene eventuelt har.

Så hvis du tenker på å endre ditt etternavn til noe helt nytt eller beskyttet, må du huske at det er visse begrensninger og prosesser som må følges. Det er viktig å undersøke nøye før du tar en beslutning om navnendring, og sørg for å få alle samtykker og tillatelser som kreves. Navnet er en viktig del av vår identitet, og det er viktig å velge et navn som representerer oss på best mulig måte.