Brønnøy tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrettdomstol28. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven. Når jeg skriver sak etter barneloven så er dette nesten alltid en sak etter kapittel 5-7 og vil da si sak om fast bosted, samvær og/eller foreldreansvar.

Mer eller mindre alle saker som omhandler fast bosted (noen sier fortsatt omsorg, men det brukes ikke som begrep i barneloven) handler også om samvær. Den som ikke har barnets faste bosted skal som regel ha en samværsløsing. Derimot er det saker som bare omhandler samvær. Samværssaker kan omhandle hyppighet, omfang, tilsyn, opptrapping og diverse kontrolltiltak. Saker om foreldreansvar bringes ikke så ofte inn for retten da terskelen til å få ha del i foreldreansvaret er svært lav. Dette da det meste av bestemmelsesrett følger fast bosted, jf barneloven § 37.