Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

Brønnøy tingrett
Brønnøy tingrett

3-4. juni 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Brønnøy tingrett. Brønnøy tingrett er en av Norges minste domstoler og ligger i Brønøysund på Sør-Helgeland. Dagens sorenskriver er Roald Tørrisen og domstolen hører under Hålogaland lagmannsrett.

Mer om Brønnøy tingrett