Frostating lagmannsrett – Sak etter barneloven

I dag er advokat Christian Wulff Hansen i Frostating lagmannsrett i Ålesund tinghus. Frostating lagmannsrett har hovedsete i Trondheim, men har for anledningen satt rett i Ålesund da saken startet i Sunnmøre tingrett i Ålesund hvor partene har verneting.

Nettsiden til Frostating lagmannsrett


Advokat Christian Wulff Hansen og advokatene i Advokatfirmaet Wulff jobber med barnesaker (barneloven og barnevernloven) over hele Norge.

Sunnmøre tingrett – sak etter barneloven

sunnmoretingrett7. mai 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Sunnmøre tingrett i Ålesund i sak etter barneloven. Sunnmøre tingrett ligger i samme hus som politiet i Ålesund. Dømmende makt og utøvende makt deler også her hus som mange andre steder i Norge. Det er betenkelig at tiltalte så mange steder i Norge skal få sin dom i samme hus hvor de som etterfosker og anklager dem holder til. For lite er fremløftet av den prinsipielle debatten om å samordne disse statsmaktene.